0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatchuyennghiep.com.vn

Phiên dịch tại hội nghị APEC 2017

Cung cấp phiên dịch chất lượng cao phục vụ cho APEC Việt Nam 2017 trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương diễn ra từ đầu tháng 12 năm 2016 đến tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng,