0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatchuyennghiep.com.vn

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

Hợp Pháp hóa lãnh sự: Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans nhận dịch thuật công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự các loại hồ sơ, giấy tờ cho mọi tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có nhu cầu: thủ tục đơn giản, tiện lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng

Hợp pháp hóa lãnh sự là thủ tục hành chính với chức năng xác nhận giá trị của một văn bản công nước ngoài, kiểm tra tính xác thực của chữ ký trên văn bản và tư cách của người ký văn bản đó​

Khi các công dân của một nước muốn một văn bản công được cấp bởi các nhà chức trách của nước đó có hiệu lực tại một nước khác, hoặc ngược lại, một văn bản được cấp bởi các nhà chức trách của nước khác, ví dụ nước nơi công dân đó cư trú, muốn có hiệu lực tại nước đó. Trong các trường hợp này văn bản đó cần được công nhận bởi các nhà chức trách của Quốc gia nơi văn bản này có hoặc muốn có hiệu lực pháp lý.

Việc chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự chỉ là chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu, không bao hàm chứng nhận về nội dung và hình thức của giấy tờ, tài liệu.

 Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

1. Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

2. Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

3. Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Giấy tờ, tài liệu mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc của nước ngoài không yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài.

Hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự bao gồm:

 1. Hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại giao– Người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

  1. 01 Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu quy định; (Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu quy định năm 2012)

  2.  Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;

  3. 01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện;

  4.  Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, đã được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài chứng nhận;

  5.  01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng trên;

  6.  01 bản chụp các giấy tờ, tài liệu lưu tại mục 4 và 5 để lưu tại Bộ Ngoại giao.

  – Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại Bộ Ngoại giao.

  Nơi nộp hồ sơ: Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ ngoại giao ủy quyền.

Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans nhận làm dịch vụ trọn gói; thẩm định tính hợp pháp của tài liệu, giấy tờ, thay mặt các tổ chức, cá nhân làm các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:

–  Dịch thuật tài liệu cần Hợp pháp hóa, Chứng nhận lãnh sự;

–  Lấy dấu Công chứng, Chứng thực tư pháp

–  Làm thủ tục Hợp pháp hóa, Chứng nhận lãnh sự

–  Lấy dấu tất cả các Đại sứ quán, Lãnh sứ quán theo yêu cầu

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans

Hotline: 0947.688.883 – 0963.918.438

Email:info@dichthuatchuyennghiep.com.vn