0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatchuyennghiep.com.vn

Dịch thuật ISO ngân hàng Cathay

Dịch thuật hồ sơ ISO (2000 Trang) cho Ngân hàng Cathay United Bank tại Việt Nam từ Tiếng trung sang tiếng Việt. Bản dịch nhận được đánh giá cao về chất lượng bản dịch cũng như hình thức trình bày.